Politica de cookies

Aceasta politic? se refer? la cookie-urile ?i paginile site-ului www.advertoriale.info.

Ce este un cookie?

Cookie-ul este un fi?ier de mici dimensiuni, format din litere ?i numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaz? internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emis? de c?tre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) ?i este complet “pasiv” (nu con?ine programe software, viru?i sau spyware ?i nu poate accesa informa?iile de pe hard driverul utilizatorului).

De asemenea, putem folosi “web beacons” (cunoscute ?i sub numele de “clear gifs” sau “pixel tags”) sau tehnologii similare pe site-ul nostru pentru a ne permite s? ?tim dac? a?i vizitat o pagin? web sau a?i primit un mesaj. Un “web beacon” este în mod obi?nuit o imagine transparent? (de?i poate fi ?i o imagine vizibil?), localizat? pe o pagin? web ?i ne ajut? s? m?sur?m succesul campaniilor de marketing ?i îmbun?t??i?i performan?a site-ului nostru. De asemenea, acestea ne pot permite s? v? raport?m vizualizarea unei pagini web c?tre alte organiza?ii. În multe cazuri, “web beacons” se bazeaz? pe cookie-uri pentru a func?iona corect, astfel c? blocarea cookie-urilor va afecta func?ionarea lor.

La ce sunt folosite Cookie-urile?

Aceste fi?iere fac posibil? recunoa?terea terminalului utilizatorului ?i prezentarea con?inutului într-un mod relevant, adaptat preferin?elor utilizatorului. Cookie-urile asigura utilizatorilor o experien?? pl?cut? de navigare ?i sus?in eforturile advertoriale.info pentru a oferi servicii comfortabile utilizatorilor: ex: – preferin?ele în materie de confiden?ialitate online, publicitate relevant?. De asemenea, sunt utilizate în preg?tirea unor statistici anonime agregate care ne ajut? s? în?elegem cum un utilizator beneficiaz? de paginile noastre web, permi?ându-ne îmbun?t??irea structurii ?icon?inutului lor, excluzând indentificarea personal? a utilizatorului.

Cum folose?te site-ul nostru cookie-urile?

Folosim dou? tipuri de Cookie-uri: per sesiune ?i fixe. Cele per sesiune sunt fi?iere temporare ce r?mân în terminalul utilizatorului pân? la terminarea sesiunii sau închiderea aplica?iei (browser-ului web). Cele fixe r?mân pe terminalul utilizatorului pe o perioada definit? de parametrii Cookie-ului sau pân? sunt ?terse manual de utilizator.

Folosim cookie-uri pentru a personaliza con?inutul ?i anun?urile, pentru a oferi func?ii de re?ele sociale ?i pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de re?ele sociale, de publicitate ?i de analize informa?ii cu privire la modul în care folosi?i site-ul nostru. Ace?tia le pot combina cu alte informa?ii oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor.

Contin cookie-urile date personale?

Cookie-urile în sine nu solicit? informa?ii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate ?i, în cele mai multe cazuri, nu identific? personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie- urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite func?ionalit??i pentru utilizator. Aceste date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

Cookie-uri interne

O vizit? pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:

Cookie-uri esen?iale. Necesare pentru func?ionarea site-ului. Putem folosi module cookie esen?iale pentru a autentifica utilizatorii, pentru a preveni utilizarea frauduloas? a conturilor de utilizator sau pentru a oferi func?ii specifice site-ului.
Cookie-uri de m?surare a traficului. Ne permite s? recunoa?tem ?i s? num?r?m num?rul de vizitatori ?i s? vedem cum se deplaseaz? vizitatorii în site când îl folosesc. Acest lucru ne ajut? s? îmbun?t??im modul în care func?ioneaz? site-ul.
Cookie-uri de func?ionalitate. Este folosit pentru a v? recunoa?te când v? întoarce?i la Site. Acest lucru ne permite s? personaliz?m con?inutul nostru pentru dvs., s? v? salut?m dup? nume ?i s? v? amintim preferin?ele dvs. (de exemplu, alegerea limbii sau regiunii dvs.).
Cookie de targetare ?i publicitate. Înregistreaza vizita despre site, paginile pe care le-a?i vizitat ?i link-urile pe care ati dat click. Vom folosi aceste informa?ii pentru a face site-ul ?i mai relevant pentru interesele dvs. De asemenea, exista posibilitatea de a împ?rt??i aceste informa?ii unor ter?e p?r?i, tot in scopul de a face site-ul mai relevant pentru dvs. De exemplu, pe baza acestor tip de cookies pot fi identificate produsele si serviciile agreate de catre un utilizator, aceste informatii servind ulterior la transmiterea de mesaje publicitare adecvate catre respectivul utilizator.
Third-party (ter??-parte) cookies

Pe lâng? cookie-urile proprii, este posibil s? folosim ?i alte cookie-uri ter?? parte (third-party) pentru a raporta statisticile de utilizare a site-ului ?i pentru a îmbun?t??i eforturile de marketing.

Urm?rirea cookie-urilor/Tracking cookies. Urmaresc comportamentul pe site ?i ilconecteaza de alte valori care s? permit? o mai bun? în?elegere a obiceiurilor de utilizare.
Cookie-uri de optimizare/Optimization cookie. Permit urm?rirea în timp real a conversiei utilizatorilor dindiverse canale de marketing pentru a evalua eficien?a acestora.
Cookie-uri pentru parteneri. Ofera partenerilor no?tri metrici de conversie pentru a-?i putea optimiza eforturile de marketing pl?tite.
Mai jos, pute?i g?si mai mai multe detalii despre cum folosim aceste servicii pe site-url nostru ?i despre cum le pute?i dezactiva. www.advertoriale.info nu î?i asum? r?spunderea pentru directivele de protec?ie a datelor ?i procedurile paginilor internet partenere.

Plugin-uri de re?ele sociale.Pagina noastr? de internet utilizeaz? „plugin“-uri de la operatorii de re?ele sociale (de ex.: www.facebook.com). Toate plugin-urile de re?ele sociale de pe pagina noastr? de internet sunt marcate clar. La accesarea paginilor noastre de internet care con?in un plugin de re?ea social? browser-ul Dvs. va realiza o conectare direct? la serverul operatorului re?elei sociale. Con?inutul plugin-ului va fi transmis de serverul accesat al operatorului re?elei sociale direct c?tre browser-ul Dvs. ?i va fi integrat de acesta în pagina de internet. Prin integrarea plugin-ului operatorul re?elei sociale prime?te informa?ia c? a?i accesat pagina noastr?. În cazul în care în timpul vizit?rii paginii noastre de internet este în derulare o sesiune de conectare valabil? la o re?ea social?, vizita poate fi atribuit? contului respectiv de utilizator. În cazul în care interac?iona?i cu plugin-ul, informa?ia respectiv? este transmis? operatorului de re?ea social? ?i este salvat? acolo. Dac? dori?i s? împiedica?i colectarea datelor Dvs. de c?tre operatorul re?elei sociale prin intermediul paginii noastre de internet, trebuie s? v? deconecta?i (adic? s? v? deloga?i) de la serviciul operatorului de re?ea social? înainte de vizitarea paginii noastre de internet.
Informa?ii privind scopul ?i volumul stoc?rii de date precum ?i privind procesarea ulterioar?, utilizarea ?i drepturile de care beneficia?i, precum ?i posibilit??ile de setare pute?i g?si în preciz?rile operatorului de re?ea social? referitoare la protec?ia datelor, care nu au leg?tur? cu aceast? declara?ie cu privire la protec?ia datelor. În privin?a operatorului „facebook“ g?si?i aceste directive la adresa https://www.facebook.com/policies/cookies
Serviciul de analiz? web Google Analytics
Pagina noastr? de internet utilizeaz? serviciul de analiz? web „Google Analytics “ al societ??ii Google Inc. în scop statistic. Acest serviciu de analiz? web utilizeaz? a?a-numite „cookie“-uri (vezi mai sus la Utilizarea de cookie-uri). Prin cookie-uri sunt generate numai informa?ii anonime cu privire la utilizarea paginii noastre de internet. Aceste informa?ii sunt transmise c?tre serverul societ??ii Google Inc. într-un stat membru UE sau în afara UE (de ex. în SUA) ?i sunt salvate acolo. Google Inc ofera un regim adecvat de protec?ia a datelor în SUA prin participarea în proiectul Privacy Shield – vezi detalii la https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnaNAAS
Societatea Google Inc. va transmite eventual informa?iile c?tre ter?i, în m?sura în care acest lucru este prev?zut de lege sau în m?sura în care ter?ii proceseaz? aceste date la comanda societ??ii Google Inc. Nici noi ?i nici societatea Google Inc. nu vom conecta adresa Dvs. IP cu alte date care sunt salvate de Google Inc. sau de c?tre noi.

Pentru a gestiona daca doriti sau nu trimiterea cookie-urilor spre serviciul Google Analutics, pute?i accesa: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en

Serviciul de publicitate online Google ADSENSE
Pagina noastr? de internet utilizeaz? serviciul de publicitate online „Google AdSense “ al societ??ii Google Inc. în scop de servire a reclamelor online. Acest serviciu de livrare a reclamelor in website-ul nostru utilizeaz? a?a-numite „cookie“-uri (vezi mai sus la Utilizarea de cookie-uri). Prin cookie-uri sunt generate numai informa?ii cu privire la utilizarea paginii noastre de internet. Aceste informa?ii sunt transmise c?tre serverul societ??ii Google Inc. într-un stat membru UE sau în afara UE (de ex. în SUA) ?i sunt salvate acolo. Google Inc ofera un regim adecvat de protec?ia a datelor în SUA prin participarea în proiectul Privacy Shield – vezi detalii la https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnaNAAS

Societatea Google Inc. va transmite eventual informa?iile c?tre ter?i, în m?sura în care acest lucru este prev?zut de lege sau în m?sura în care ter?ii proceseaz? aceste date la comanda societ??ii Google Inc.

Pentru a gestiona daca doriti sau nu trimiterea cookie-urilor spre Google AdSense puteti accesa https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Va mentionam ca blocarea cookie-urilor catre Google poate avea implicatii diverse, care nu au nicio legatura cu site-ul nostru (de exemplu cand veti da click pe un anunt/reclama din motorul de cautare www.google.ro pentru a ajunge in site-ul nostru, probabil Google.ro nu va permite incarcarea site-ului)

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamn? c? nu ve?i mai primi publicitate online – ci doar c? aceast? nu va mai putea ?ine cont de preferin?ele ?i interesele dvs, eviden?iate prin comportamentul de navigare.

Lista de mai sus poate fi modificat?. Pentru informa?ii sau solicit?ri în baza dreptului persoanelor vizate conform GDPR, v? puteti adresa Ofi?erului (Responsabilului) cu Protec?ia Datelor la adresa de e-mail: office@advertoriale.info

Care sunt op?iunile dvs. privind cookie-urile

În general, o aplica?ie folosit? pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit.

Aceste set?ri pot fi schimbate în a?a fel încât administrarea automat? a Cookie-urilor s? fie blocat? de browser-ul web sau utilizatorul s? fie informat de fiecare dat? când Cookie-uri sunt trimise c?tre terminalul sau. Informa?ii detaliate despre posibilit??ile?i modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi g?site în zona de set?ri a aplica?iei (browser-ului web).

Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite func?ionalit??i ale paginii web.

In acest sens Cookie-urile Esentiale (fara de care site-ul nostru nu mai poate functiona corect) nu pot fi editate.

În cazul în care dori?i s? elimina?i fi?ierele de tip cookie stocate pe dispozitivele dvs. ?i s? configura?i browserul dvs. web astfel încât s? refuze fi?iere de tip cookie, pute?i s? utiliza?i set?rile privind preferin?ele din browser-ul dvs. web. De obicei, pute?i g?si set?rile de navigare referitoare la fi?iere de tip cookie în meniurile „Op?iuni”, „Instrumente” sau „Preferin?e” din browserul web pe care îl utiliza?i pentru a accesa Website-urile noastre. În func?ie de browserele web existente, pot fi utilizate mijloace diverse pentru a dezactiva fi?ierele de tip cookie. Pentru a ob?ine mai multe informa?ii, v? rug?m s? vizita?i website-ul browserelor dvs.:

Set?ri cookie în Internet Explorer – Internet Explorer;
Set?ri cookie în Firefox – Firefox;
Set?ri cookie în Chrome – Chrome;
Set?ri cookie în Safari – Safari;
Set?ri cookie în Edge – Edge;
Set?ri cookie în Opera – Opera.
Pentru a afla mai multe despre fi?ierele de tip cookie, v? rug?m s? vizita?i www.allaboutcookies.org sau s? vede?i www.youronlinechoices.eu, care con?ine informa?ii suplimentare privind publicitatea comportamental? ?i via?a privat? online.

Pentru informa?ii sau solicit?ri în baza dreptului persoanelor vizate conform GDPR, v? puteti adresa Ofi?erului (Responsabilului) cu Protec?ia Datelor la adresa de e-mail office@advertoriale.info.

De ce sunt cookie-urile importante pentru internet

Cookie-urile reprezint? punctul central al func?ionarii eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experien?e de navigare prietenoase ?i adaptat? preferin?elor?i intereselor fiec?rui utilizator.
Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.
Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamn? c? nu ve?i mai primi publicitate online – ci doar c? aceast? nu va mai putea ?ine cont de preferin?ele?i interesele dvs, eviden?iate prin comportamentul de navigare.

Exemple de întrebuin??ri importante ale cookieurilor:

Con?inut ?i servicii adaptate preferin?elor utilizatorului – categorii de produse ?i servicii.
Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – re?inerea parolelor.
Re?inerea filtrelor de protec?ie a copiilor privind con?inutul peInternet (op?iuni family mode, func?ii de safe search).
Limitarea frecven?ei de difuzare a reclamelor – limitarea num?rului de afi??ri a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
Furnizarea de publicitate mai relevan?? pentru utilizator.
M?surarea, optimizarea ?i caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de con?inut este vizualizat ?i modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de c?utare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaz? aceste analize a utiliz?rii lor pentru a îmbun?t??i site-urile în beneficiul utilizatorilor.